در پی کاهش تولید آیفون در چین، تولید آیفون در کارخانه‌های هندوستان 4 برابر می‌شود