تحلیل وضعیت بازار کریپتو؛ سقوط تاریخی قیمت بیت کوین و ظهور یک مهمان ناخوانده!