ایلان ماسک: توییتر در ماه های آینده کارهای احمقانه زیادی انجام خواهد داد