صندلی جدید اداری فولکس واگن با چراغ، بوق و سرعت 20 کیلومتر در ساعت رونمایی شد