مردم ایران و دیگر کشورها چقدر باید برای خرید PS5 کار کنند؟ + جدول