سونی از برند Lytia برای سنسورهای تصویربرداری خود رونمایی کرد