اپل برای مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی خود دست به دامن مدیر فیسبوک می‌شود