کپی آشکار سامسونگ از یکی از قابلیت‌های گوشی‌های پیکسل