تکنولوژی مایکروسافت Direct Storage، سرعت لود بازی‌ها را تا 200 درصد افزایش می‌دهد