انقلاب جدید در ساخت صفحه نمایشنمایشگر جدید ال‌جی، کِش می‌آید