امکان دزدیده شدن ارزهای دیجیتال شما توسط یک اپ مشهور اندرویدی!