ادعای کوین تلگراف: امکان افزایش 50 درصدی قیمت سولانا وجود دارد