ایلان ماسک قابلیت نوشتن متن‌های طولانی‌تر را به توییتر می‌آورد