هیچکس حرکت بعدی ایلان ماسک را نمی‌داند، حتی مدیر عامل اجرایی بایننس!