مرورگر Samsung Internet 19 با ویژگی‌های امنیتی جدید منتشر شد