برخی از کسب و کارها حتی متوجه هک شدنشان هم نمی‌شوند!