گوگل پیکسل 7 پرو در تست سنجش دوام ناامیدکننده ظاهر شد + ویدیو