افزایش هش‌ریت وضعیت استخراج کنندگان بیت‌کوین را بر هم زده است