ردمی فروش اولین گوشی جهان با فناوری شارژ 210 واتی را آغاز کرد