کاربران برای دریافت تیک آبی توییتر باید هزینه‌ای پرداخت کنند