سونی بابت اسپویل شدن داستان بازی «خدای جنگ: رگناروک» معذرت‌خواهی کرد