یکی از شرکت‌های بزرگ استخراج بیت‌کوین در آستانه ورشکستگی قرار دارد