آیا کاردانو می‌تواند تا انتهای سال جاری به قیمت 5 دلار برسد؟