پروژه بزرگ کویپر آغاز شد؛ آمازون هم قصد ارائه سرویس اینترنت ماهواره‌ای را دارد