وایبر قابلیت انتقال به لینک‌های تلگرامی را مسدود کرد!