مدیرعامل سابق بیت مِکس: هنگ‌کنگ می‌تواند کلیدی برای بازگشت چین به بازار ارزهای دیجیتال باشد