آیفون 15 اپل کماکان از درگاه لایتنینگ استفاده خواهد کرد