اپل قوانین تازه‌ای برای فروش NFT‌ها و برنامه‌های صرافی ارز دیجیتال وضع می‌کند