خودروی جدید جیلی به ویژگی تنظیم پیشرفته دمای داخل کابین مجهز خواهد شد