رئیس سازمان پدافند غیرعامل: اهمال کاری در دولت گذشته فرش قرمزی را برای تلگرام و اینستاگرام پهن کرد