انتقاد شدید به نسخه جدید خدای جنگ؛ این بازی برای PS4 است نه PS5