رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای: با فیلترینگ اینستاگرام 11 میلیون نفر درآمد خودشان را از دست دادند