یک خروار آپدیت برای برنامه مسیج اندروید؛ گوگل مچ اپل را خواباند؟