هنگ کنگ درهای تجارت را به بازار ارزهای دیجیتال باز کرد