تصویر طرح مفهومی از یک تلفن همراه ایده‌آل؛ یک گوشی بی‌نقص چه شکلی خواهد داشت؟