به گزارش شاپرک، تراکنش‌های اینترنتی در ماه شهریور کاهش داشته است

Posted by: seyedrezabazyar Comments: 0

به گزارش شاپرک، تراکنش‌های اینترنتی در ماه شهریور کاهش داشته است


طبق گزارش شاپرک برای ماه شهریور، تعداد متوسط تراکنش‌های ابزارهای پذیرنده اینترنتی و هزینه مالی انجام در این ماه کاهش داشته است.

بر اساس گزارش شاپرک، در شهریور 1401 متوسط هر تراکنش در هر ابزار پذیرشی متصل به شاپرک 420 بوده که نسبت به ماه قبل از آن 3.53 واحد کاهش داشته و این رقم بیشترین کاهش متوسط تعداد تراکنش‌های مربوط به ابزارهای پذیرش اینترنتی بوده است.

همچنین در ماه شهریور تعداد تراکنش‌های اینترنت 6.6 درصد کاهش پیدا کرده است.

در گزارش شاپرک به این موضوع اشاره شده که متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار پذیرش اینترنتی نیز نسبت به ماه گذشته 17.9 میلیون ریال کاهش یافته و به 986.9 میلیون ریال رسیده است.

براساس گزارش‌ها تراکنش‌های شهریور 1401 نسبت به شهریور 1400 از نظر تعدادی 12.9 درصد و از نظر ریالی 11.3 درصد داشته است.

همچنین در این ماه تعداد ابزار پذیرش اینترنتی 12.1 درصد و کارتخوان‌ فروشگاهی 4.8 درصد رشد و ابزار پذیرش موبایلی 0.04 درصد کاهش داشته است.

در این ماه سهم ابزار کارت‌خوان فروشگاهی سهم 92.44 درصدی، ابزار پذیرش اینترنتی سهم 4.85 درصدی و موبایلی 2.71 درصدی از تعداد تراکنش‌های انجام شده داشته‌اند.منبع: itresan.com

Get Your Free Instant SEO Audit Now

Improve your seo ranking with porto

Best SEO Features & Methodologies. Better SEO than your competitors

[contact-form-7 404 "یافت نشد"]