کاهش 9 درصدی فروش جهانی تلفن‌های هوشمند؛ سهم هربرند از بازار چقدر است؟