دانشمندان: وجود اکسیژن روی یک سیاره دیگر نشانه‌ای از حیات محسوب نمی‌شود

Posted by: seyedrezabazyar Comments: 0

دانشمندان: وجود اکسیژن روی یک سیاره دیگر نشانه‌ای از حیات محسوب نمی‌شود


دانشمندان دانشگاه گوتنبرگ در سوئد به این نتیجه رسیده‌اند که تشخیص وجود اکسیژن در جو یک سیاره فراخورشیدی دیگر نشان‌دهنده وجود حیات در آن سیاره نیست. نتایج تحقیقات فیزیکدانان این دانشگاه در مجله Science Advances منتشر شده است.

پیش از این تصور می‌شد که وجود اکسیژن می‌تواند نشان‌دهنده حیات در یک سیاره باشد. موجودات فوتوسنتزکننده در کره زمین، دی‌اکسیدکربن، نور خورشید و آب را جذب نموده و برای تامین انرژی، قند و نشاسته را تولید می‌کنند. اکسیژن محصول جانبی این فرآیند محسوب می‌شود. بنابراین وجود آن نشان‌دهنده وجود حیات در یک سیاره است.

با این‌حال دانشمندان یک منبع غیرزنده مولد اکسیژن را شناسایی کرده‌اند که از دی‌اکسید گوگرد به‌دست می‌آید. گوگرد عنصری است که غالبا در اجرام آسمانی یافت می‌شود. تابش پر انرژی یک ستاره در هوا می‌تواند مولکول دی‌اکسید گوگرد را یونیزه نماید. این پدیده می‌تواند باعث ظاهر شدن اکسیژن در جو شود. به گفته محققان این روش تولید اکسیژن در سیاره زمین نیز می‌تواند اجرا شود. دانشمندان در آینده به مطالعه بیش‌تر در این زمینه ادامه خواهند داد. همچنین آنها به‌دنبال کشف مولکول‌های دیگری خواهند بود که در زمان یونیزه شدن می‌توانند اکسیژن تولید نمایند.منبع: itresan.com

Get Your Free Instant SEO Audit Now

Improve your seo ranking with porto

Best SEO Features & Methodologies. Better SEO than your competitors

[contact-form-7 404 "یافت نشد"]