یک آیفون باز نشده از سال 2007 به قیمت 39 هزار دلار حراج شد