کاوشگر فضایی لوسی در راه تروجان‌های مشتری سری هم به زمین زد!