هزینه رجیستری گوشی چقدر است؟ رجیستری چه مقدار قیمت تلفن همراه را افزایش داد؟