قابلیت جدید مایکروسافت، سرعت لود بازی‌ها را تا سه برابر افزایش می‌دهد