عرضه کارت گرافیکی انویدیا RTX 4080 به علت وجود مشکلی عجیب به تعویق افتاد!