شاسی‌بلند مزدا CX-60 با ویژگی‌های جدید موتور وارد بازارها می‌شود