سنسور تشخیص تصادف آیفون 14، در ترن هوایی فعال می‌شود!