پورشه با سبقت گرفتن از فولکس واگن ارزشمندترین خودروساز اروپایی شد