مدیرعامل ایران خودرو: استانداردهای جمهوری اسلامی در دنیا آپشن هستند!