رشد 20 درصدی هزینه تولید آی‌فون‌ 14 در مقایسه با آی‌فون‌ 13