با آپدیت جدید توئیتر یک توییت چند رسانه ای بفرستید!