سامسونگ طی مدت یک ماه به اندازه 6 سال فعالیت گوگل گوشی فروخته است!